Logo KNHS-VNS

KNHS-VNS

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Vereniging Nederlandse Studentenruiters (KNHS-VNS) is de voortzetting van de Stichting Nederlandse Studentenruiters (SNS), welke op 6 maart 1969 te Utrecht werd opgericht. Het is een landelijk overkoepelend orgaan dat als doel heeft om ervoor te zorgen dat iedere student, ook zonder paard, naast zijn studie kan blijven paardrijden en zelfs kan starten op nationale en internationale wedstrijden. De vereniging heeft een samenwerkingsverband met de KNHS en wordt door Stichting Studentensport Nederland (SSN) erkend als studentensportbond. Ook is de KNHS-VNS aangesloten bij AIEC, de wereldwijde organisatie op het gebied van studentenruitersport.

KNHS-VNS Internationaal

Sinds 1 februari 2013 is de KNHS-VNS is onderverdeeld in de KNHS-VNS Nationaal en de KNHS-VNS Internationaal. Beide onderdelen worden bestuurd door een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Binnen de nationale afdeling wordt het AB gevormd door een afgevaardigde van elke lidvereniging, voor de internationale afdeling bestaat het AB uit alle leden van de KNHS-VNS Internationaal, ook wel de Dutch Studentriders genoemd.

Het DB Internationaal is binnen de KNHS-VNS verantwoordelijk voor de studentenruiters die starten op internationale wedstrijden. Kort gezegd betekent dit dat het bestuur de inschrijvingen voor SRNC’s regelen, het Nederlandse team samenstellen en meestal aanwezig op zijn Nations Cups als Chef d’equipe. De Dutch Studentriders organiseren jaarlijks een eigen internationaal studentenconcours. Het Organizing Committee (OC) wordt gevormd door het bestuur, en krijgt daarbij hulp van verschillende commissies. Verder worden er nog een heleboel andere activiteiten georganiseerd, houd hiervoor onze facebookpagina in de gaten!