Logo KNHS-VNS

Bestuurswijzigingen

Op 24 mei jongstleden hebben er een aantal bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Floor en Louise hebben na een aantal jaar grote inzet voor de Internationale studentenruiters het stokje overgedragen aan Marlies als voorzitter en Milou als National responsible. Zij hopen de komende tijd hun steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat de vereniging zo leuk en gezellig blijft als dat hij nu al is!

Op 18 juli jongstleden is er uitvoerig overleg geweest tussen de afdelingen Nationaal en Internationaal. Tijdens deze vergadering kwamen een aantal problemen van Internationaal naar voren die niet snel op te lossen zijn. Uiteindelijk is er besloten om weer terug te gaan naar de oude constructie van de KNHS-VNS, maar met een commissie Internationaal waarvan de voorzitter een dubbele functie heeft (namelijk die van Commissaris Buitenland). Marlies zal deze functie op zich nemen en zal tijdens het VNSK (6 september) worden voorgesteld als Commissaris Buitenland. Hopelijk kan dit de communicatie tussen Nationaal en Internationaal bevorderen en kunnen we ons samen gaan inzetten voor de vereniging.

 

Categories: Geen categorie

Laat een reactie achter